طرح های پژوهشی در حال اجرا

ردیف

عنوان طرح

کد مصوب

۱

بررسی سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص فعالیت بدنی زنان میانسال شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴

۲۹۴۱۶۶

۲

تبیین تجارب زوجین از رضایت زناشویی طولانی مدت و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه پدیدار شناسی

۲۹۵۰۲۱

۳

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل باور بهداشتی بر آگاهی، نگرش و میزان فعالیت فیزیکی زنان میانسال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی امام علی علیه السلام شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴

۲۹۵۰۱۸

۴

بررسی تاثیر خودمراقبتی بر سلامت عمومی زنان آسیب پذیر تحت پوشش معاونت بهداشت و بهزیستی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

۲۹۵۰۳۵

۵

بررسی رابطه هوش معنوی با حس انسجام و ترس از زایمان در زنان باردار پرخطر مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۵

۲۹۵۰۵۴

۶

بررسی تأثیر آروماتراپی اسطوخدوس به روش استنشاقی بر برخی از عوارض یائسگی و کیفیت زندگی زنان یائسه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان در سال ۹۶-۱۳۹۵

۲۹۵۰۵۵

۷

ارتباط نتایج مثبت کاذب غربالگری سندرم داون با پیامدهای ضد بارداری در زنان مراجعه کننده به کلینیک های پره ناتال مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۵

۲۹۵۱۶۰

۸

تأثیر روش ارزشیابی DOPS (مشاهده مستقیم مهارتهای عملی) بر رضایت و یادگیری مهارتهای بالینی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۹۵۲۴۹

۹

بررسی مقایسه ای ارتباط امید و تاب آوری با دلبستگی مادر و پدر به جنین در زوجین با بارداری طبیعی و با روش های کمک باروری در سال ۹۶

۲۹۰۰۸

۱۰

روانسنجی ابزار سنجش توانمندی در شیردهی

۲۹۷۰۰۶

۱۱

تبیین نیازهای زنان آسیب پذیر در جهت مراقبت و اسکان: یک مطالعه کیفی

۲۹۷۰۴۱

۱۲

بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر شبیه سازی بر توانمندی دانشجویان مامایی در مدیریت اورژانس های مامایی در سال ۹۷

۲۹۷۰۳۶

۱۳

بررسی مقایسه ای ژل حاوی عسل و آلوئه ورا با ژل مترونیدازول در درمان واژینیت باکتریایی و تریکومونایی در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر اصفهان سال ۱۳۹۷

دکتر محبوبه والیانی

۱۴

بررسی ارتباط هوش معنوی و تاب آوری در زوجین نابارور شهر اصفهان سال ۱۳۹۷

معصومه پیرهادی

۱۵

بررسی تغییرات علائم روانشناختی زنان در طی بارداری های بدون عارضه در شهر اصفهان سال ۱۳۹۷

دکتر اشرف کاظمی

۱۶

تأثیر ۱۲ هفته تمرین در آب بر برخی شاخص های آنتروپومتریک هورمونی متابولیکی و مرفولوژی تخمدان در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

دکتر محبوبه والیانی