previous pauseresume next

                                                                          

برگزاری کارگاه بازیهای جدید درمانی در دانشکده

عصر سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۵، در حاشیه دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان، کارگاه بازیهای جدید درمانی با موضوعات: آشنایی کلی با بازیهای جدید درمانی، بازیهای جدید ارتقاء دهنده تمرکز، کار عملی بازیهای ارتقاء دهنده تمرکز، نشان دادن انواع بازيهاي درماني ارتقاء دهنده تمركز بوسيله نمايش فيلم آموزشي ، ارائه ابزارهاي جديد بازي درماني تمركزي وتمرين و توضيح، بازیهاي جدید در مورد واقعیت های مجازی و واقعیتهای افزوده، کار عملی بازیهای در مورد واقعیتهای مجازی، معرفي انواع نرم افزارهاي درماني بازي هاي مجازي و آموزش كاربرد آن، بازیها ي جدید در مورد اعتیاد به مواد و الکل، کار عملی بازی درماني در مورد اعتیاد به مواد و الکل، ارائه ۳۰ مورد برنامه و بازي Board gameو ۱۵ مورد Prevenionو ۱۵ مورد Recoveryتمرين توسط اساتید دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان، برگزار شد. همچنین خاطر نشان می سازد در دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان که به همت مدیریت مجموعه مراکز تحقیقاتی مراقبتهای پرستاری و مامایی برگزار گردید، علاوه بر مشارکت و حضور اساتید دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان ، دانشکده روانشناسی آزاد خوراسگان، اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان و سازمان نظام روانشناسی، پانل تخصصی اختلالات روان تنی در کودکان و نوجوانان با حضور اساتید یاد شده نیز برگزار گردید. .

برگزاری دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان(با تأکید بر جنبه های روان تنی) در دانشکده

سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۵، دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان به همت مجموعه مراکز تحقیقاتی مراقبتهای پرستاری و مامایی و دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان ، دانشکده روانشناسی آزاد خوراسگان، اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان و سازمان نظام روانشناسی درتالار اندیشه و سالن شهید حیدری دانشکده برگزار شد.
در این سمپوزیوم یک روزه، پس از خوش آمدگویی آقای دکتر محسن شهریاری، معاون اجرایی مجموعه مراکز تحقیقاتی مراقبتهای پرستاری و مامایی و سپس بیان اهداف دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان توسط دبیر سمپوزیوم، آقای دکتر جهانگیر مقصودی ، به ترتیب اساتید آقایان و خانمها: پروفسور سعید مشرف، پروفسورهانا کریستیانزن، پروفسورمحمدرضا عابدی، دکتر امر ا.. ابراهیمی،سعید پهلوانزاده ،دکتر سید حمید آتش پور،پروفسور سرورآرمان و طیبه مهرابی به ارائه موضوعات زیر جهت شرکت کنندگانپرداختند: اهمیت اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان،Children of mentally ill parents50، ADHD، عواقب استرس بعد سانحه در کودکان و نوجوانان، پیش بینی افسردگی کودکان بر مبنای نگرشهای ناکارآمد ، نیازسنجی مراقبین خانوادگی کودکان بیش فعال، تازه های ADHD، مراقبت ها ADHD.شایان ذکر است علاوه بر شرکت تعدادی از پیراپزشکان، روانشناسان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان در دانشکده پرستاری و مامایی، جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار شد.

سمپوزیوم


برگزاری کارگاه ها ودومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان ونوجوانان

  مجموعه مراکز تحقیقات پرستاری ومامایی در نظر دارد: دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان ونوجوانان(با تاکید بر جنبه های روان تنی) وکارگاه ADHDبا مشارکت اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان وکارگاه بازی های جدید درمانی وکارگاه اجراوتفسیر تستهای سنجش کودکان را در تاریخ ۹۵/۵/۱۲روز سه شنبه در تالار شهید حیدری دانشکده پرستاری ومامایی برگزار نماید، از علاقمندان در خواست میگردد در سامانه آموزش مداوم ثبت نام نموده ویا با دفتر مجموعه مراکز تحقیقات پرستاری ومامایی ۳۶۷۰۲۴۶۲  وشماره موبایل ۰۹۳۷۴۷۳۲۴۹۹تماس حاصل نمایند.

 

دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان(با تأکید بر جنبه های روان تنی)

 

 

کارگاه ADHD

 

کارگاه بازیهای جدید درمانی 

 

کارگاه :اجرا و تفسیر تستهاي سنجش كودكان

جلسه مجموعه مراکز تحقیقاتی با مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثربر سلامت

روز شنبه مورخ۹۵/۳/۸ جلسه ای مابین مجموعه مراکز تحقیقاتی با مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار گردید،در این دیدار در ارتباط با طرح های تحقیقاتی مشترک این دو مرکز و خدمت رسانی به مردم شهر اصفهان از طریق هماهنگی مرکز پژوهش های شهرداری وشورای شهر پیشنهاداتی ارائه گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS