previous pauseresume next

                                                                          

مرکز مراقبتهای پرستاری و مامایی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، امروز سه شنبه ۱۴ اسفندماه، سمینار مراقبت تسکینی با رویکرد بین حرفه ای با حضور رییس دانشگاه، رییس و اعضای بنیاد صلح ساساکاوا از کشور ژاپن و جمعی از اساتید و صاحبنظران رشته پرستاری و مامایی در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، به مدت ۲ روز آغاز به کار نمود.

در ابتدا دکتر موسی علوی دبیر علمی سمینار، در سخنرانی خود مراقبت تسکینی را راهکاری در ارتقای کیفیت زندگی بیماران صعب العلاج و خانواده آنان عنوان نمود که با تشخیص بیماری شروع می شود و در طی بیماری نیز ادامه می یابد.

"کارگاه ترجمه و تطابق بین فرهنگی پرسشنامه"در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ راس ساعت ۸ توسط آقای شملی دانشجوی دکترای پژوهشی دانمارک با همکاری مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید،این کارگاه با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دکتری برگزار شد.گفتنی ست در این کارگاه حاضرین تجارب و سوالات خود را در ارتباط با تطابق بین فرهنگی پرسشنامه ارائه کردند.