previous pauseresume next

                                                                          

مرکز مراقبتهای پرستاری و مامایی

همایش ارتقاء سلامت زنان با محورهای سلامت باروری و جنسی ،توانمندی زنان،سرطان های زنان ،مدیریت و سیاستگزاری در سلامت زنان،آسیب های اجتماعی زنان ،میانسالی و سالمندی سالم در زنان،سلامت روانی و معنوی در زنان،کاربرد طب مکمل در سلامت زنان همراه با امتیاز بازآموزی و برگزاری کارگاه

زمان برگزاری ۵ الی ۷ آذر ماه ۱۳۹۸ - مکان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

آدرس دبیر خانه همایش : مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی تلفن:۰۳۱۳۷۹۲۷۶۲۲

به گزارش روابط عمومی دانشکده، امروز سه شنبه ۱۴ اسفندماه، سمینار مراقبت تسکینی با رویکرد بین حرفه ای با حضور رییس دانشگاه، رییس و اعضای بنیاد صلح ساساکاوا از کشور ژاپن و جمعی از اساتید و صاحبنظران رشته پرستاری و مامایی در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، به مدت ۲ روز آغاز به کار نمود.

در ابتدا دکتر موسی علوی دبیر علمی سمینار، در سخنرانی خود مراقبت تسکینی را راهکاری در ارتقای کیفیت زندگی بیماران صعب العلاج و خانواده آنان عنوان نمود که با تشخیص بیماری شروع می شود و در طی بیماری نیز ادامه می یابد.

همایش یک روزه تحقیقات کیفی و دستاوردهای آن در پنج سال گذشته روز چهارشنبه مورخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ با حضور مسئولین ستادی دانشگاه، روساء و معاونین دانشکده ها، جمعی ازاساتید، دانشجویان و مشارکت و همکاری روسای دانشکده های مدیریت و اطلاع رسانی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و پرستاری و مامایی، در تالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد. در ادامه تورپژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اجرا شد و از نمایشگاه های دستاوردهای پژوهشی پنج سال گذشته و مجموعه مراکز تحقیقاتی مراقبت های پرستاری و مامایی،بازدید بعمل آمد.

"کارگاه ترجمه و تطابق بین فرهنگی پرسشنامه"در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ راس ساعت ۸ توسط آقای شملی دانشجوی دکترای پژوهشی دانمارک با همکاری مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید،این کارگاه با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دکتری برگزار شد.گفتنی ست در این کارگاه حاضرین تجارب و سوالات خود را در ارتباط با تطابق بین فرهنگی پرسشنامه ارائه کردند.