previous pauseresume next

                                                                          

تاریخچه

مرکز تحقيقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واقع در دانشکده پرستاری و مامایی در راستای دستیابی به اهداف پژوهشي با تشکیل اولین جلسه با حضوراعضای هیأت مؤسس به منظور چگونگی راه اندازی و نحوه اخذ مجوز تأسیس در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ کار خود را به‌صورت غیررسمی آغاز كرده است.

 پس از تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز و پی‌گیری های لازم در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۰ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأسیس مرکز به نام "مرکز تحقیقات علوم پرستاری و مامایی" موافقت نمود.

 اعضای هیأت مؤسس جهت بسترسازی در راستای اخذ مجوز اصولی با تشکیل جلسات متعدد اقدام به همکاری در کارشناسی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک با معاونت پژوهشی دانشکده و اجرای سمینارها در سطح دانشگاه نمود. با تلاش   وپی‌گیری‌های لازم از طریق دانشکده، دانشگاه و معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موفق به اخذ مجوز اصولی با تغییر عنوان به " مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی " از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی  در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۰ گردید.همچنین در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳  موافقت قطعی مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی صادر شد.