previous pauseresume next

                                                                          

برگزاری کارگاه روش تحقیق

 

     مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی در راستای رسالت و اهداف خود و به مناسبت هفته پژوهش، کارگاه روش تحقیق در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذرماه در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می نماید. ثبت نام از طریق آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام می شود. لازم به ذکر است به منظور تصویب طرح های تحقیقاتی نیاز به گذراندن و ارایه گواهی کارگاه روش تحقیق می باشد.

جلسه

جلسه اعضاء مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی در تاریخ ۵/۹/۹۳ روز چهارشنبه ساعت ۳:۳۰ در محل شورای دانشکده با حضور اعضاءبرگزار گردید .در این جلسه درباره طرح های تحقیقاتی دریافتی به مرکز و همچنین انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه ماگد بورگ آلمان بحث وگفتگو شد. .ضمنا درخواست چند نفر جهت عضویت در مرکز مطرح گردید.

اطلاعیه

در مراسم افتتاحیه مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در آموزش و پژوهش پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی، آقای دکتر شهریاری و سرکار خانم دکتر طالقانی در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۳ شرکت نمودند و آمادگی این مرکز و دانشکده جهت مشارکت در فعالیت پژوهشی مشترک با سازمان بهداشت جهانی اعلام نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS