previous pauseresume next

                                                                          

جلسه مجمع عمومی مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی

جلسه مجمع عمومی مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی(مرکز تحقیقات ترمیم زخم و مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ومامایی )در روزیکشنبه مورخ ۹۶/۹/۱۹ ساعت ۳ ونیم بعد از ظهر در دفتر شورای آن مرکز برگزار گردید. طی این جلسه موارد زیر عنوان و در ارتباط با ان بحث و گفتگو انجام شد

جلسه هیئت رئیسه مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی

جلسه ای در تاریخ ۹۶/۸/۱۶راس ساعت ۱۱ صبح در دفتر شورای مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید.در این جلسه پیرو معرفی دو نفر نیروی متعهد خدمت دکتری بهداشت باروری (خانم زینب حیدری وخانم فاطمه محمدی )جهت گذرانیدن ۴واحد موظف در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی طی گفتگو شرح وظایفی تعیین گردید.

جلسه مجمع عمومی مجموعه مراکز تحقیقاتی

جلسه مجمع عمومی مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی روز شنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۶در دفتر شورای این دانشکده برگزار گردید طی این جلسه مروری برفعالیتهای انجام شده مجموعه مراکزتحقیقاتی در ۶ ماه اول سال -بحث وتبادل نظر در رابطه با راهکارهای ارتقاء عملکرد مجموعه مراکز -اطلاع رسانی آخرین دستورالعمل معاونت پژوهشی در رابطه با مجموعه مراکز - آماده سازی ارزشیابی ۹۵انجام شد و در آخر جلسه از نفرات برگزیده در ارشیابی سال ۹۴ جناب آقای دکتر بهرامی، آقای دکتر ضرغام وخانم دکتر کهن با اهداء جوایزی تقدیر بعمل آمد

مراسم نکوداشت نیم قرن افتخارتاسیس دانشکده پرستاری و مامایی ۲۳ و۲۴ شهریور ماه ۹۶

صبح پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶، مراسم با شکوه آیین نکوداشت در دانشکده پرستاری ومامایی برپا شدو فارغ تحصیلان سالهای ۴۷ تا ۹۵یاد و خاطره سالهای کنار هم بودن را با دیداراز موزه اسناد تاریخ دانشکده، تور دانشکده گری،بازدید از مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده و ثبت خاطرات و گرفتن عکس های دسته جمعی و دیدار و یادآوری خاطرات گذشته با یکدیگر تجدید کردند.

سومین جلسه هیات رئیسه مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی در سال ۹۶

سومین جلسه هیات رئیسه مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی درتاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ در سالن شورای آن مرکز برگزار شد طی این جلسه با در خواست کتبی افرادی که قصد عضویت در مجموعه مراکز پرستاری ومامایی را داشتند ، موافقت بعمل آمد،مقرر شد تداوم عضویت این افراد منوط به ارائه حداقل ۲ مقالهpubmed-ISI- scopus با افیلیشن صحیح مرکز در دوسال آتی باشد وافراد پذیرفته شده لاین تحقیقاتی خود را مشخص وبه این مرکز اعلام نمایند.  سپس طرح های دریافتی مورد بررسی قرار گرفت وطرح با عنوان" تبیین فرایند ثبات در نوزادان زودرس و ارائه نظریه: یک مطالعه گراندد تئوری" مطرح و مورد موافقت اولیه جهت ارسال به کارشناسان قرار گرفت،جلسه ساعت ۱۲ پایان یافت.

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS