previous pauseresume next

                                                                          

طرح های در حال اجرا

 

طرح های تحقیقاتی در حال اجرا در سال۱۳۹۷

 

طراحی و اجرای برنامه توانمندسازی مراقبین خانوادگی مبتلایان به سرطان معده: رویکرد ترکیبی

فریبا طالقانی

۱۳۹۷

طراحی و اجرای برنامه توانمندسازی در مبتلایان به سرطان معده: رویکرد ترکیبی

فریبا طالقانی

۱۳۹۷

تدوین تصمیم یار بیمار در مبتلایان به کولیت اولسراتیو مراجعه کننده به درمانگاه گوارش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۹۷

صدیقه فرضی

۱۳۹۷

بررسی نظارت بالینی اثربخش از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان: یک مطالعه کیفی

سمیه غفاری

۱۳۹۷

بررسی تأثیر مصاحبه انگیزشی بر حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های ویژه

سمیه غفاری

۱۳۹۷

چالش های مدیریت سلامت نوزادان پنج قلویی: یک مطالعه کیفی

محبوبه نم نباتی

۱۳۹۷

ساخت و ارزیابی هیدوژل کیتوسان/ پولوکسامد برای کاربرد در کنترل خونریزی

مهین معینی

۱۳۹۷

تدوین راهنمای بالینی مراقبت از زخم سوختگی در بیماران برای پرستاران شاغل در بخش های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سرور مصلح

۱۳۹۷

تدوین راهنمای بالینی مراقبت از زخم پای دیابتی برای پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرشته برادران فرد

۱۳۹۷

راههای ارتقاء هویت حرفه ای دانشجویان پرستاری از منظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی: یک مطالعه آنالیز محتوی

احمدرضا یزدادن نیک

۱۳۹۷

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی خانواده بیماران مبتلا به پارکینسون مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۷

فاطمه نظری

۱۳۹۷

طرای، اجرا و ارزشیابی اپلیکیشن اندروید: ارزشیابی عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ویژه: گامی نو در جهت توسعه اهداف عملکردی در پرستاری

شهلا محمدی ریزی

۱۳۹۷

بررسی تأثیر یادداشت روزانه تأمل بر گرایش به تفکر انتقادی و ادراکات محیط یادگیری یالینی در دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نرگس معنوی

۱۳۹۷

تبیین تجارب اساتید و دانشجویان پرستاری از حضور در بخش انکولوژی و مراقبت تسکینی: یک مطالعه کیفی- توصیفی

الهه آشوری

۱۳۹۷

بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر مورد به دو روش بحث گروهی و پرسش و پاسخ بر گرایش به تفکر انتقادی و تفکر تأملی دانشجویان پرستاری

فخری صبوحی

۱۳۹۷

بررسی تأثیر پروتکل های جداسازی موفق از ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی: مرور سیستماتیک

سمیه حقیقت

۱۳۹۷

بررسی اثربخشی آموزش توسط گروه های همتا بر رفتارهای مرتبط با سلامتی بیماران مبتلا به بیماری های مزمن

مریم السادات هاشمی

۱۳۹۷

بررسی خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه ابعاد مراقبت پرستاری

سهیلا جعفری

۱۳۹۷

سیر تحولات آموزش پرستاری در اصفهان از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۷

سیما بابایی

۱۳۹۷

بررسی رفتارها و دیدگاه های مراقبتی کل نگر پرستاران در طول فرآیند مراقبت از بیمار بستری در بخش آی سی یو

نرگس خیر الهی

۱۳۹۷

تاثیر آموزش با رویکرد بین حرفه ای بر اصلاح سبک زندگی کودکان ۶-۲ سال با امتناع از خوردن غذا

زینب همتی

۱۳۹۷

طراحی و تدوین برنامه عملیاتی مراقبت در منزل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محسن شهریاری

۱۳۹۷

بررسی تاثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی بالینی، اضطراب و رضایتمندی دانشجویان کارشناسی پرستاری در کارورزی عرصه مقیمی بخش‏های داخلی جراحی مرکز درمانی منتخب اصفهان۱۳۹۷

امیر موسی رضایی

۱۳۹۷

تاثیر دو روش کارآموزی در عرصه و کارورزی (اینترنشیپ) بر صلاحیت بالینی،خودکارآمدی بالینی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

احمد رضا یزدان نیک

۱۳۹۷

رابطه کیفیت زندگی دانشجویان پرستاری با انگیزه پیشرفت تحصیلی آنان در دانشگاه  دانشگاه علوم  پزشکی اصفهان در سال۱۳۹۸

مسعود بهرامی

۱۳۹۷