previous pauseresume next

                                                                          

چشم انداز مرکز تحقیقات ترمیم زخم

 

 

 

فلسفه،ارزش‌ها و باورها:

 

ما بر آن باوریم که محوریت کار پرستاری و مامایی بر انسان، یعنی موجود همه‌جانبه استوار است .انسان ارزشمندترین موجودی است که تأمین سلامت او در اولویت نظام سلامت کشور بوده و دستیابی به بهترین، کارآمدترین و ایمن‌ترین خدمات سلامت، بدون انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی میسر نخواهد بود.

ما به تفکر تیمی و مشارکت و همکاری بین رشته­ای در اجرای تحقیقات معتقد بوده و به مشتریان خود که مردم، سازمان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی می­باشند معتقد و متعهد می‌باشیم.

ما باور داریم برای شناسایی و حل مشکلات و چالش‌های موجود حرفه­ای نیاز بهانجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در زمینه ترمیم زخم است که در نهایت منجر به توسعه دانش پرستاري و مامایی مي­شود.

ما بر این باوریم که اعضاي مركز تحقيقات موظفند علاوه بر انجام تحقیق با انتشار نتایج در نشرياتمعتبر علمی پژوهشی و شرکت در همایش‌های داخلی وبین‌المللی دست‌آوردهای علمي تحقیقی پژوهشگران ترمیم زخم را به کشور و دنیا عرضهنمايند.

ما بر این باوریم که مشارکت در انجام تحقیقات بین رشته‌ای  با سایر جوامع علمي داخلي و خارجي ارزشمند است و اين نوعمشارکت منجر به تبادل، توسعه و گسترش دانش حرفه اي مي­شود.

از آنجا كه در تحقيقاتپرستاري و مامایی در حیطه ترمیم زخم ،جمع‌آوری و تولید داده­ها اغلب مبتنی بر نمونه­هاي انساني است، ماهمواره اخلاق پژوهش و رعايت حقوق شركت­كنندگان را سرلوحه كار خويش قرار مي­دهيم.

 

 

چشم‌انداز:

ایجاد یک مرکز تحقیقاتی پویا، پیشرو و نوآور با انجام پژوهش­هاي بنيادي و كاربردي در ترمیم زخم و تربیت محقق کارآمد به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و شناخته شدن در سطح ملی و بین المللی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی معتبر