previous pauseresume next

                                                                          

آغاز به کار سمینار مراقبت تسکینی با رویکرد بین حرفه ای در دانشگاه

 

وی ارتقای کیفیت زندگی فرد و خانواده از طریق تسکین رنج و درد در ابعاد جسمی، معنوی و روانی-اجتماعی را از اهداف اصلی مراقبت های تسکینی بیان کرد و گفت: در صورت ارایه این مداخلات با رویکرد بین حرفه ای، شیوه ای ساختار یافته در ارایه مراقبت های تسکینی به بیمار و خانواده فراهم می شود و می تواند منجر به ارتقای کیفیت مراقبت ها و در نهایت افزایش امید به زندگی در این بیماران شود.

دکتر علوی هدف عمده برگزاری این سمینار را گردهمایی اساتید و صاحبنظران حوزه مراقبت های تسکینی داخل و خارج کشور، به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات و بهره مندی از علم و تخصص آن ها در این حیطه دانست و افزود: در این سمینار در قالب کمیته های علمی و اجرایی، نهایت تلاش در هر چه پربارتر نمودن این گردهمایی بکار گرفته شده و امیدواریم با برگزاری این محفل علمی، گامی هرچند ناچیز در ارتقای مراقبت های تسکینی ارایه شده به بیماران برداشته شود.

دبیر علمی سمینار در پایان سخنان، برگزاری این گردهمایی را با همکاری معاونت پرستاری وزارت متبوع، sasakawa peace foundation، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی اعلام نمود.

آنگاه دكتر طاهره چنگيز رییس دانشگاه نیز، طی سخنانی در افتتاحیه سمینار مراقبت تسکینی با رویکرد بین حرفه ای، ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به مهمانان داخل و خارج از کشور در این مراسم، به بیان پتانسیل ها و ظرفیت های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در همکاری های بین المللی و به خصوص کشور ژاپن پرداخت.

رییس دانشگاه همچنین در سخنان خود به اهمیت اشتراک گذاشتن تجربیات در زمینه های مختلف و همکاری های علمی، آموزشی و تحقیقاتی اشاره و تاکید نمود.

در ادامه رییس بنیاد صلح ساساکاوا کشور ژاپن نیز در این مراسم گفت: این بنیاد به صورت خصوصی و غیر انتفاعی در سال ۱۹۶۶ با هدف گسترش مشارکت ها در زمینه های مختلف بین ژاپن و کشورهای دیگر و نیز صلح از طریق تبادلات بین المللی تاسیس شده است.

وی همچنین در خصوص فعالیت های این بنیاد اظهار کرد: این مرکز با مذاکرات در زمینه های مختلف از قبیل: کمیته های بین المللی امنیت، سازمان صلح، جنسیت، تعاملات اجتماعی و ... روبرو بوده است که همگی این موضوعات کمک و مشارکت تمامی سیاستمداران و سیاستگذاران را می طلبد.

رییس بنیاد صلح ساساکاوا به برنامه های آموزشی مشترک در زمینه پرستاری ما بین ایران و کشور ژاپن اشاره نمود و گفت: پروژه ای مشترک ویژه خانم ها در ایران داریم که به نقش خانم ها در مراقبت های خانگی شهری و همچنین کارآفرینی برای بانوان پرداخته می شود.

وی در پایان سخنان خود با آرزوی گرفتن جشن در سال ۲۰۱۹ بابت رابطه خوب بین ایران و ژاپن، افزود: بر خود می بالیم که ما در شهر اصفهان برای تقویت نقطه عطف مشارکت و توانمندسازی بانوان در زمینه های مختلف سلامتی در این گردهمایی جمع شده ایم.