previous pauseresume next

                                                                          

لیست برنامه کارگاه های آینده

 

۱-تربیت جنسی کودک، به مدت ۱۲ ساعت در سال ۱۳۹۸

۲-مراقبت، درمان ومشاوره درعفونتهای دوران بارداری ( با تاکید بر عفونتهای آمیزشی) ، به مدت ۳۲ ساعت در سال ۱۳۹۸