previous pauseresume next

    

برگزاری جلسه روسای مجموعه مراکز پرستاری ومامایی با رابط شرکت ساساکاوا

     جلسه روسای مجموعه مراکز دانشکده پرستاری ومامایی با خانم دکتر ساچیکوهوسایا رابط موسسه بین المللی شرکت ساساکاوا(موسسه خیرین حمایت از فعالیت های پژوهشی در کشور های مختلف )درروز دوشنبه مورخ۱۳۹۵/۲/۲۷در سالن شورای این مرکز برگزار گردید که هدف از برگزاری این جلسه انجام طرح های تحقیقاتی مشترک دانشکده پرستاری ومامایی با کشور ژاپن میباشد. در این جلسه در رابطه با عناوین پیشنهادی طرح های تحقیقاتی بحث وگفتگو شد..

جلسه مجموعه مراکز تحقیقاتی با مرکز پر فشاری خون

جلسه بین مرکز تحقیقات پرفشاری خون ومجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی  ساعت ۷:۳۰روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۲/۲۲در سالن شورای مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی  برگزار گردید. آقای دکتر خسروی رییس مرکز تحقیقات پر فشاری خون ضمن معرفی دو مرکز پرفشاری خون وinterventional cardiologyوهمکاری بین دو مرکز صحبت هایی ارائه نمودند،در این جلسه در رابطه با طرح های تحقیقاتی مشترک بین دو مرکز بحث وتبادل نظر انجام شد.

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

همکار گرامی سرکارخانم دکترشهناز کهن 

 

     در گذشت پدر ارجمندتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،برای ایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم. امید که با صاحب این ایام ، محشور گردد.

تبریک به سرکار خانم دکتر اشرف کاظمی مامای نمونه کشوری

انتخاب شایسته سرکار خانم دکتر اشرف کاظمی، عضو هیات علمی گروه  مامایی را به عنوانمامای آموزشی نمونه کشوری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دریافت لوح تقدیر از مقام محترم وزارت، در روز چهارشنبه ۱۵اردیبهشت ۱۳۹۵را به ایشان و گروه مامایی تبریک گفته، آرزوی موفقیت و سربلندی ایشان را در کلیه مراحل زندگی داریم .

جلسه با شرکت تجهیز آپادانا

     جلسه مرکز تحقیقات ترمیم زخم با شرکت درمان تجهیز آپادانا در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ساعت ۹:۳۰در سالن شورای این مرکز برگزار گردید،در این نشست دررابطه با برگزاری دوره های آموزشی وکارگاه های زخم واستومی تبادل نظر شدودر رابطه با برگزاری کارگاه مراقبت استومی در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۵که بصورت رایگان میباشد، تصمیم گیری شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS