previous pauseresume next

برگزاری کارگاهADHDدر دانشکده

عصر سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۵، در حاشیه برگزاری دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان، کارگاه ADHDبا موضوعات: آشنایی کلی با اختلال ADHD، علل و علایم اختلال ADHD، درمانهای جدید ADHD، چگونگی ارتباط با کودک مبتلا به اختلال ADHD، ارتباط عملی با کودک مبتلا به اختلال ADHD( كارعملي)، مصاحبه و برقراري ارتباط با يك كودك مبتلا به اختلال بيش فعالي در كارگاه و توضيحات لازم درمورد نحوه برخورد با رفتارهاي مختلف اين كودك، توسط اساتید دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان، برگزار شد.
همچنین خاطر نشان می سازد در دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان که به همت مدیریت مجموعه مراکز تحقیقاتی مراقبتهای پرستاری و مامایی برگزار گردید، علاوه بر مشارکت و حضور اساتید دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان ، دانشکده روانشناسی آزاد خوراسگان، اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان و سازمان نظام روانشناسی، پانل تخصصی اختلالات روان تنی در کودکان و نوجوانان با حضور اساتید یاد شده نیز برگزار گردید.

برگزاری کارگاه تفسیر تستهاي سنجش كودكان در دانشکده

عصر سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۵، در حاشیه دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان،کارگاه تفسیر تستهاي سنجش كودكان با موضوعات: تعریف سنجش روانی در کودکان، مفاهیم روایی و اعتبار در سنجش روانی، روش های فرافکن و اقسام آن در سنجش روانی کودکان، آزمون های نقاشی در کودکان،کار عملی تفسیر نقاشی در کودکان، ارائه مدل نقاشي و تفسير آن توسط شركت كنندگان، آزمون HTPرد سنجش روانی کودکان و روش های اجراء و تفسیر بالینی و کار عملی HTPدر کودکان، ارائه تست .. و تفسير آن توسط شركت كنندگان، آزمون CATدر سنجش روانی کودکان و روش های اجرا و تفسیر بالینی و کار عملی CATدر کودکان و .... توسط اساتید دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان، برگزار شد.

برگزاری کارگاه بازیهای جدید درمانی در دانشکده

عصر سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۵، در حاشیه دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان، کارگاه بازیهای جدید درمانی با موضوعات: آشنایی کلی با بازیهای جدید درمانی، بازیهای جدید ارتقاء دهنده تمرکز، کار عملی بازیهای ارتقاء دهنده تمرکز، نشان دادن انواع بازيهاي درماني ارتقاء دهنده تمركز بوسيله نمايش فيلم آموزشي ، ارائه ابزارهاي جديد بازي درماني تمركزي وتمرين و توضيح، بازیهاي جدید در مورد واقعیت های مجازی و واقعیتهای افزوده، کار عملی بازیهای در مورد واقعیتهای مجازی، معرفي انواع نرم افزارهاي درماني بازي هاي مجازي و آموزش كاربرد آن، بازیها ي جدید در مورد اعتیاد به مواد و الکل، کار عملی بازی درماني در مورد اعتیاد به مواد و الکل، ارائه ۳۰ مورد برنامه و بازي Board gameو ۱۵ مورد Prevenionو ۱۵ مورد Recoveryتمرين توسط اساتید دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان، برگزار شد. همچنین خاطر نشان می سازد در دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان که به همت مدیریت مجموعه مراکز تحقیقاتی مراقبتهای پرستاری و مامایی برگزار گردید، علاوه بر مشارکت و حضور اساتید دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان ، دانشکده روانشناسی آزاد خوراسگان، اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان و سازمان نظام روانشناسی، پانل تخصصی اختلالات روان تنی در کودکان و نوجوانان با حضور اساتید یاد شده نیز برگزار گردید. .

برگزاری دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان(با تأکید بر جنبه های روان تنی) در دانشکده

سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۵، دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان به همت مجموعه مراکز تحقیقاتی مراقبتهای پرستاری و مامایی و دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان ، دانشکده روانشناسی آزاد خوراسگان، اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان و سازمان نظام روانشناسی درتالار اندیشه و سالن شهید حیدری دانشکده برگزار شد.
در این سمپوزیوم یک روزه، پس از خوش آمدگویی آقای دکتر محسن شهریاری، معاون اجرایی مجموعه مراکز تحقیقاتی مراقبتهای پرستاری و مامایی و سپس بیان اهداف دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان توسط دبیر سمپوزیوم، آقای دکتر جهانگیر مقصودی ، به ترتیب اساتید آقایان و خانمها: پروفسور سعید مشرف، پروفسورهانا کریستیانزن، پروفسورمحمدرضا عابدی، دکتر امر ا.. ابراهیمی،سعید پهلوانزاده ،دکتر سید حمید آتش پور،پروفسور سرورآرمان و طیبه مهرابی به ارائه موضوعات زیر جهت شرکت کنندگانپرداختند: اهمیت اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان،Children of mentally ill parents50، ADHD، عواقب استرس بعد سانحه در کودکان و نوجوانان، پیش بینی افسردگی کودکان بر مبنای نگرشهای ناکارآمد ، نیازسنجی مراقبین خانوادگی کودکان بیش فعال، تازه های ADHD، مراقبت ها ADHD.شایان ذکر است علاوه بر شرکت تعدادی از پیراپزشکان، روانشناسان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان در دانشکده پرستاری و مامایی، جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار شد.

سمپوزیوم


صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS