previous pauseresume next

برگزاری کارگاه مراقبت از استومی

سه شنبه ۲۶ مرداد۱۳۹۵، كارگاه استومی ، با حضور قریب به ۳۰ نفر از پرستاران مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در تالار معرفت دانشکده شروع به کار کرد. در این کارگاه که توسط مرکز تحقیقات ترمیم زخم مجموعه مراکز تحقیقات پرستاری مامایی دانشکده متبوع و با مشارکت کلینیک کوروش ، ازسه شنبه ۲۶ مرداد شروع و تا چهارشنبه ۲۷ این ماه ادامه می یابد، پس از خوشامدگویی معاون اجرایی مجموعه مراکز یاد شده ، آقای دکترمحسن شهریاری، موضوعات ذیل توسط آقای دکترمهدی فشارکی زاده( فوق تخصص جراحی کولورکتال) و خانمها: الناز اشرف زاده( کارشناس تغذیه)، صدیقه  آقایی(ET Nurse، کارشناس پرستاری ازکلینیک کوروش) و لادن ناصح (عضو هیات علمی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان) : آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش، تعریف استومی و انواع آن، تغذیه در استومی، زندگی با استومی( بررسی یک موردعملی)، عوارض استومی و مراقبت از آن و Irrigations( به صورت عملی) ارائه گردید. شایان ذکر است در روز دوم این کارگاه، خانمها: صدیقه آقایی (ET Nurse، کارشناس پرستاری از کلینیک کوروش)، الناز اشرف زاده( کارشناس تغذیه)، لادن ناصح (عضو هیات علمی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان) در ارتباط با مراقبت از استومی جهت پرستاران شرکت کننده در کارگاه دو روزه استومی پرداختند.

کارگاه مراقبت در زخمهای مزمن

روز سه شنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۵ کارگاه دو روزه مراقبت در زخم های مزمن برگزار گردید. در این کارگاه در ارتباط با آناتومی و فیزیولوژی پوست- ارزیابی زخم (کار عملی روی کیس)- انواع زخم- تغذیه در زخم و پانسمان انواع زخم بر بالین بیمار (کار عملی)- کاربرد پانسمان طب نوین واکیوم و کاربرد لیزر در انواع زخم بحث و گفتگو شد. سخنرانان کارگاه به ترتیب آقای رضا دریابیگی، خانم آقایی، خانم الناز اشرف زاده و آقای دکتر سید محمد حسینی به ارائه مطالب پرداختند. کارگاه در روز ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ به پایان رسید.

برگزاری کارگاهADHDدر دانشکده

عصر سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۵، در حاشیه برگزاری دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان، کارگاه ADHDبا موضوعات: آشنایی کلی با اختلال ADHD، علل و علایم اختلال ADHD، درمانهای جدید ADHD، چگونگی ارتباط با کودک مبتلا به اختلال ADHD، ارتباط عملی با کودک مبتلا به اختلال ADHD( كارعملي)، مصاحبه و برقراري ارتباط با يك كودك مبتلا به اختلال بيش فعالي در كارگاه و توضيحات لازم درمورد نحوه برخورد با رفتارهاي مختلف اين كودك، توسط اساتید دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان، برگزار شد.
همچنین خاطر نشان می سازد در دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان که به همت مدیریت مجموعه مراکز تحقیقاتی مراقبتهای پرستاری و مامایی برگزار گردید، علاوه بر مشارکت و حضور اساتید دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان ، دانشکده روانشناسی آزاد خوراسگان، اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان و سازمان نظام روانشناسی، پانل تخصصی اختلالات روان تنی در کودکان و نوجوانان با حضور اساتید یاد شده نیز برگزار گردید.

برگزاری کارگاه تفسیر تستهاي سنجش كودكان در دانشکده

عصر سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۵، در حاشیه دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان،کارگاه تفسیر تستهاي سنجش كودكان با موضوعات: تعریف سنجش روانی در کودکان، مفاهیم روایی و اعتبار در سنجش روانی، روش های فرافکن و اقسام آن در سنجش روانی کودکان، آزمون های نقاشی در کودکان،کار عملی تفسیر نقاشی در کودکان، ارائه مدل نقاشي و تفسير آن توسط شركت كنندگان، آزمون HTPرد سنجش روانی کودکان و روش های اجراء و تفسیر بالینی و کار عملی HTPدر کودکان، ارائه تست .. و تفسير آن توسط شركت كنندگان، آزمون CATدر سنجش روانی کودکان و روش های اجرا و تفسیر بالینی و کار عملی CATدر کودکان و .... توسط اساتید دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان، برگزار شد.

برگزاری کارگاه بازیهای جدید درمانی در دانشکده

عصر سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۵، در حاشیه دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان، کارگاه بازیهای جدید درمانی با موضوعات: آشنایی کلی با بازیهای جدید درمانی، بازیهای جدید ارتقاء دهنده تمرکز، کار عملی بازیهای ارتقاء دهنده تمرکز، نشان دادن انواع بازيهاي درماني ارتقاء دهنده تمركز بوسيله نمايش فيلم آموزشي ، ارائه ابزارهاي جديد بازي درماني تمركزي وتمرين و توضيح، بازیهاي جدید در مورد واقعیت های مجازی و واقعیتهای افزوده، کار عملی بازیهای در مورد واقعیتهای مجازی، معرفي انواع نرم افزارهاي درماني بازي هاي مجازي و آموزش كاربرد آن، بازیها ي جدید در مورد اعتیاد به مواد و الکل، کار عملی بازی درماني در مورد اعتیاد به مواد و الکل، ارائه ۳۰ مورد برنامه و بازي Board gameو ۱۵ مورد Prevenionو ۱۵ مورد Recoveryتمرين توسط اساتید دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان، برگزار شد. همچنین خاطر نشان می سازد در دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان که به همت مدیریت مجموعه مراکز تحقیقاتی مراقبتهای پرستاری و مامایی برگزار گردید، علاوه بر مشارکت و حضور اساتید دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان ، دانشکده روانشناسی آزاد خوراسگان، اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان و سازمان نظام روانشناسی، پانل تخصصی اختلالات روان تنی در کودکان و نوجوانان با حضور اساتید یاد شده نیز برگزار گردید. .

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS