previous pauseresume next

جلسه مسولین مرکز ترمیم زخم با اعضای محترم آن مرکز

جلسه با اعضای محترم مرکز ترمیم زخم در تاریخ ۹۵/۸/۳ رأس ساعت ۱۵:۳۰ بعدازظهر در سالن شورای همان مرکز برگزار گردیددر این جلسه موارد زیر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت: -اطلاع رسانی در ارتباط با دو طرح مشخص شده تحت عنوان "طرح نرم افزار زخم و ثبت داده ها" و "طرح تدوین گایدلاین بالینی زخم های متفاوت". در ارتباط با طرح دوم مقرر شد که هر کدام از اعضاء ضمن نوشتن پروپوزال مربوطه، همکاران خود را جهت همکاری در طرح معرفی نمایند. -اطلاع رسانی در ارتباط با برگزاری دوره کوتاه مدت ET Nurs و نظرخواهی از اعضاء در این رابطه. -بحث و بررسی در مورد نحوه همکاری اعضاء مرکز تحقیقات ترمیم زخم با کلینیک زخم مرکز سوانح سوختگی. اعضاء پیشنهاد دادند که در حد پشتیبانی نرم افزاری و طرح های تحقیقاتی به آن مرکز کمک رسانی کنند.

جلسه مرکز تحقیقات زخم با مرکز تجهیز اپادانا

درروز دوشنبه راس ساعت ۱۱ تاریخ ۹۵/۸/۳جلسه مسولین مرکز تحقیقات ترمیم زخم با شرکت تجهیز آپادانا انجام شد،طی این جلسه راجع به برگزاری دوره Et nursبحث وتبادل نظر انجام شد وحضور رابط شرکت تجهیز آپادانا خانم رحیمی روزهای دوشنبه در مرکز تحقیقات ترمیم زخم تصویب شد .ودر ضمن هماهنگی جهت برگزاری کارگاهها از سوی شرکت تجهیز آپادانا با همکاری مرکز تحقیقات زخم انجام شد.

جلسه با مرکز بهداشت استان

جلسه مشترک مابین مرکز بهداشت استان با مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ ۹۵/۷/۲۵در ساعت ۸:۴۵ صبح با حضور مسوولین هر دو مرکز برگزار گردید. در این جلسه در ارتباط با فرم تکمیل شده مراقبت زنان ۲۰ تا ۶۹ سال جهت پیشگیری و کنترل سلامت شایع زنان وانجام طرح های تحقیقاتی مشترک بحث و تبادل نظر شد

تبریک

با توجه به ابلاغ ۱۱۲۰۵ مورخ۱۰ مهر ۱۳۹۵ رییس محترم دانشگاه، آقای دکتر مسعود بهرامی، عضو محترم هیات علمی دانشکده به عنوان سردبیر مجله ایرانی تحقیقات پرستاری ماماییIJNMRمنصوب گردید.

از این رومجموعه مراکز تحقیقاتی،ضمن تبریک این انتصاب،برای ایشان آرزوی موفقیت و تندرستی می نماید.

کارگاه دوروزه روش تحقیق

کارگاه روش تحقیق از۱۳ مهر در دانشکده شروع و تا ۱۴ مهر جاری ادامه می یابد.
کارگاه روش تحقیق، که توسط مركز تحقيقات مراقبتهای پرستاي و مامايي برگزار می گرددودبیر علمی آن خانم مهین معینی میباشد در این کارگاه دوروزه اساتید محترم آقای دکتر شهریاری وخانم مهین معینی ،خانم دکتر کشوری ،خانم بهادران وآقای دکتر علوی از مدرسین میباشند.

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS