previous pauseresume next

سومین جلسه هیات رئیسه مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی در سال ۹۶

سومین جلسه هیات رئیسه مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی درتاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ در سالن شورای آن مرکز برگزار شد طی این جلسه با در خواست کتبی افرادی که قصد عضویت در مجموعه مراکز پرستاری ومامایی را داشتند ، موافقت بعمل آمد،مقرر شد تداوم عضویت این افراد منوط به ارائه حداقل ۲ مقالهpubmed-ISI- scopus با افیلیشن صحیح مرکز در دوسال آتی باشد وافراد پذیرفته شده لاین تحقیقاتی خود را مشخص وبه این مرکز اعلام نمایند.  سپس طرح های دریافتی مورد بررسی قرار گرفت وطرح با عنوان" تبیین فرایند ثبات در نوزادان زودرس و ارائه نظریه: یک مطالعه گراندد تئوری" مطرح و مورد موافقت اولیه جهت ارسال به کارشناسان قرار گرفت،جلسه ساعت ۱۲ پایان یافت.

معرفی سه نفر برتر ارزشیابی درسامانه پژوهشی سال ۹۴

انتخاب ۳نفربرتر ارزشیابی مقالات سال ۱۳۹۴ مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی نفر اول جناب آقای دکتر مسعود بهرامی نفر دوم جناب آقای دکتر علی ضرغام ونفرسوم خانم پروین بهادران را تبریک عرض نموده وموفقیت روز افزون ایشان را از خداوند منان خواستاریم.

پیام تبریک به جناب آقای دکتر موسی علوی

جناب آقای دکتر موسی علوی رییس محترم مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ومامایی و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی، ارتقای شایسته شما از رتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض نموده وسلامتی وموفقیت روز افزون شما را از خداوند منان خواستاریم

جلسه هیات رئیسه مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی

دومین جلسه هیات رئیسه مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی درتاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۴ در سالن شورای آن مرکز برگزار شد و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱-ارسال فراخوان طرح های تحقیقاتی ونیز فراخوان عضویت در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی به همه اعضای هیئت علمی
۲-برنامه ریزی جهت ارتقاء تعامل با مرکز ملی توسعه علوم پرستاری
۳-ارسال اسامی اعضای مجموعه مراکز به ریاست محترم دانشکده جهت صدور ابلاغ های عضویت در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ به اتمام رسید.

اولین جلسه شرکت درمان تجهیز آپادانا با مرکز ترمیم زخم در سال ۹۶

اولین جلسه مرکز ترمیم زخم درسال ۱۳۹۶ با مرکز تجهیز درمان آپادانا راس ساعت ۱۰صبح روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ضمن تبریک سال نو در سالن شورای دانشکده پرستاری ومامایی برگزار شد . در این جلسه موارد ذیل بحث وگفتگوشد: -برنامه سال آتی برای مرکز زخم باید قویتر وهدفمند تر مشخص گردد. -جدول زمانبندی جلسات مشخص شود ومسئولیت پیگیری موارد هم مشخص باشد. -برگزاری جلسات با اساتید وپزشکان جراح وگروههای فعال در زخم و ودعوت از جناب آقای دگتر گوهریان فوق تخصص جراحی قفسه صدری در مورد واکیوم تراپی بیماران پیلونیدال و همکاری فی مابین واجرای طرح هایی که منجر به برون داد موثرگردد. -در بحث آموزش وپژوهش وتحقیقات استفاده از افراد توانمند در این زمینه ومشارکت گروههای مختلف زخم در جلسات آتی در مرکز ترمیم زخم وبالا بردن اعتبارات واهداف این مرکز -با توجه به اینکه شرکت تجهیز آپادانا مسئولیت آموزش بیماران MSرا در ساختمان بهشت بعهده گرفته است مقرر شد جلسه ی بازدید از این مکان ودر صورت مناسب بودن طرح هایی در این زمینه اجراء گردد. -اطلاع رسانی درون دانشگاهی وبرون دانشگاهی در خصوص زمینه فعالیت های این مرکز.

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS