previous pauseresume next

    

جلسه مرکز با اعضاء در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۲

 

در تاریخ۹۴/۱۱/۱۲، ساعت ۳:۳۰بعداز ظهر ، جلسه ای با مشارکت اعضا مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی صورت گرفت که در این نشست از اعضای برگزیده مرکز در سال ۹۳ (سر کار خانم دکتر طالقانی –سر کار خانم دکتر کهن –سرکار خانم معینی ) تقدیر به عمل آمد . در این جلسه در مورد اطلاع رسانی و ارتباط با سایر مراکز و موضوع سایت اینترنتی مرکز تحقیقات گفتگو شد . همچنین با عضویت سر کار خانم طیبه مهرابی در مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی موافقت شد .

جلسه با مراکز تحقیقاتی توانبخشی

جلسه ی مشترکی بین مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی با مراکز تحقیقاتی دانشکده توانبخشی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ در سالن شورای این مراکز برگزار گردید. طی این نشست در مورد فعالیت های مشترک در زمینه آموزش پژوهش و محیط بالین بحث و تبادل نظر گردید.

ابلاغ

با توجه به سیاستهای حوزه معاونت پژوهشی و فناوری و مصوبه ششمین جلسه هیات رییسه دانشگاه مبنی بر شکل گیری مجموعه مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشکده پرستاری و مامایی، سه شنبه ۳۰آبان ۱۳۹۴، آقای دکتر شهریاری، عضو هیات علمی گروه آموزشی پرستاری سلامت بزرگسالان ، از سوی ریاست دانشکده به عنوان معاون پژوهشی مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده منصوب گردیدند.

افتتاح مجموعه مراکز تحقیقاتی

 

شنبه ۳۰آبان  جاری، مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده متبوع با حضورآقای دکتر اصغری، ریاست دانشگاه، معاونین آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه، ریاست ، معاونین، مدیران گروههای آموزشی و اساتید دانشکده، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.  

 مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده  پرستاری و مامایی، شامل: معاونت پژوهشی مرکز: آقای دکتر محسن شهریاری، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری مامایی به سرپرستی آقای دکتر علوی، مرکزتحقیقات ترمیم زخم به سرپرستی آقای دکتر حجت ا... یوسفی و  واحد تحقیقات سلامت زنان به سرپرستی سرکار خانم بهادران می باشد.

تبریک

جناب آقای دکتر یوسفی(عضو محترم مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ومامایی)،ارتقاء شایسته شما به مرتبه ی دانشیاری را تبریک وتهنیت عرض نموده وسلامتی شما را از ایزد منان خواستاریم.

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS