previous pauseresume next

رتبه اول کشوری مرکز تحقیقات پرستاری ومامایی در ارزشیابی سال ۹۵

بر اساس گزارش نتایج ارزشیابی سال ۹۵ مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی اصفهان موفق به کسب رتبه اول کشور در بین مراکز تحقیقات پرستاری و مامایی و رتبه سوم دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان شده است. لذا ضمن عرض تبریک به مدیریت محترم دانشکده از اعضاء وپرسنل محترم مرکزتشکر و قدردانی می گردد.

تبریک

براساس ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور اعم از دولتی و خصوصی درسال ۱۳۹۵، مجموعه مراکز تحقیقات مراقبت های پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، موفق به کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی در حوزه پرستاری و مامایی کشور و رتبه سوم در دانشگاه شد. ازاین رو مدیریت، اساتید و کارکنان، این موفقیت را به جامعه دانشگاهی، پرستاری و مامایی و دانشجویان دانشکده، تبریک عرض می نماید.

کارگاه پروپوزال نویسی

کارگاه پروپوزال نویسی در تاریخ ۱۲ دی ماه ۹۶  ساعت ۸ صبح در تالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.دبیر علمی این کارگاه دکتر موسی علوی وسخنران برنامه خانم مریم مقیمیان بودند.این کارگاه با حضور جمعی از دانشجویان و پرسنل بیمارستان ها تشکیل شد وساعت ۲ بعداز ظهر به پایان رسید.

جلسه مجمع عمومی مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی

جلسه مجمع عمومی مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی(مرکز تحقیقات ترمیم زخم و مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ومامایی )در روزیکشنبه مورخ ۹۶/۹/۱۹ ساعت ۳ ونیم بعد از ظهر در دفتر شورای آن مرکز برگزار گردید. طی این جلسه موارد زیر عنوان و در ارتباط با ان بحث و گفتگو انجام شد

جلسه هیئت رئیسه مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی

جلسه ای در تاریخ ۹۶/۸/۱۶راس ساعت ۱۱ صبح در دفتر شورای مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید.در این جلسه پیرو معرفی دو نفر نیروی متعهد خدمت دکتری بهداشت باروری (خانم زینب حیدری وخانم فاطمه محمدی )جهت گذرانیدن ۴واحد موظف در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری ومامایی طی گفتگو شرح وظایفی تعیین گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS