previous pauseresume next

سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای

در سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای، که از شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶، در مرکز مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به مدت ۳ روز شروع به کار کرد، سپس دکتر میر محمد صادقی،رئیس امور بین الملل دانشگاه، طی سخنانی ضمن بیان تاریخچه ی همکاریهای دو کشور ایران و ژاپن در عرصه ی پزشکی و با تاکید بر همکاریهای این کشور با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، برگزاری سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای را یکی از موفق ترین این همکاری ها عنوان کرد.. موضوعات کلیدی در برنامه ریزی مطلوب و موثرجهت اجرای موفق مراقبت بهداشتی در منزل و کشور، در آینده و همچنین روند سلامت جمعیت و سیاستها و قوانین مراقبت در منزل فلسفه وسیاست مراقبت از منزل ورویکرد مشارکتی مراقبت در منزل وتدوین طرح مراقبت و مستند سازی و.........مورد بررسی قرار گرفت . این سمینار توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری ومامایی اصفهان با مشارکت معاونت پرستاری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی برگزار گردید.دبیر علمی همایش خانم دکتر کشوری ودبیر اجرایی این همایش جناب دکتر محسن شهریاری بودند.

جلسه مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی

جلسه مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی، چهارشنبه ۴بهمن ماه ۱۳۹۶، در دفتر شورای دانشکده برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر، اعلام نتیجه ارزشیابی سال ۱۳۹۵ و تقدیر از نفرات برتر، سیاست گذاری مجموعه مراکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی و برنامه های آتی مجموعه مراکز یادشده ، راه اندازی سامانه ی ثبت و ارزیابی زخم در مرکز تحقیقات ترمیم زخم، اطلاع رسانی شد. شایان ذکر است مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، موفق به کسب رتبه اول کشور در بین مراکز تحقیقاتی پرستاری و مامایی و رتبه سوم در بین مراکز تحقیقاتی هم ردیف در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارزشیابی سال ۱۳۹۵شد.در این جلسه به نفرات برتر جوایزی اهداء گردید که خانم دکترفریبا طالقانی آقای ودکتر محسن شهریاری نفرات اول ،خانم دکترشهناز کهن نفر دوم ،خانم دکتراشرف کاظمی نفر سوم وخانم مهین معینی نفر چهارم در ارزشیابی سال ۹۵ بودند.

جلسه مجموعه مراکز تحقیقاتی مراقبتهای پرستاری و مامایی

جلسه مجموعه مراکز تحقیقاتی مراقبتهای پرستاری و مامایی، چهارشنبه ۴بهمن ماه ۱۳۹۶، در دفتر شورای دانشکده برگزار گردید.
در این جلسه علاوه بر، اعلام نتیجه ارزشیابی سال ۱۳۹۵ و تقدیر از نفرات برتر، سیاست گذاری مجموعه مراکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی و برنامه های آتی مجموعه مراکز یادشده ، راه اندازی سامانه ی ثبت و ارزیابی زخم در مرکز تحقیقات ترمیم زخم، اطلاع رسانی شد.
شایان ذکر است مجموعه مراکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، موفق به کسب رتبه اول کشور در بین مراکز تحقیقاتی پرستاری و مامایی و رتبه سوم در بین مراکز تحقیقاتی هم ردیف در دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندر ارزشیابی سال ۱۳۹۵شد.

رتبه اول کشوری مرکز تحقیقات پرستاری ومامایی در ارزشیابی سال ۹۵

بر اساس گزارش نتایج ارزشیابی سال ۹۵ مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی اصفهان موفق به کسب رتبه اول کشور در بین مراکز تحقیقات پرستاری و مامایی و رتبه سوم دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان شده است. لذا ضمن عرض تبریک به مدیریت محترم دانشکده از اعضاء وپرسنل محترم مرکزتشکر و قدردانی می گردد.

تبریک

براساس ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور اعم از دولتی و خصوصی درسال ۱۳۹۵، مجموعه مراکز تحقیقات مراقبت های پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، موفق به کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی در حوزه پرستاری و مامایی کشور و رتبه سوم در دانشگاه شد. ازاین رو مدیریت، اساتید و کارکنان، این موفقیت را به جامعه دانشگاهی، پرستاری و مامایی و دانشجویان دانشکده، تبریک عرض می نماید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی RSS