previous pauseresume next

    

طرح های در حال اجرا

 

 

طرح های پژوهشی  در دست اجرا مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی

 

 

ردیف

عنوان

نام و نام خانوادگی مجری

سال

۱

بررسی موانع غربالگری سرطان پستان از دیدگاه زنان ساکن استان اصفهان

فریبا طالقانی

۱۳۹۲

۲

تبیین عوامل تأثیر گذار بر اثربخشی محیط آموزش بالینی

پروانه اباذری

۱۳۹۲

۳

بررسی میزان رعایت احتیاطات استانداردپرسنل بیمارستانی درهنگام کتتر های داخل وریدی

لیلا اکبری

۱۳۹۲

۴

بررسی تأثیر اوریکولوتراپی بر درد و برخی ویژگی های زایمان و پیامد آن در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهر اصفهان سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲

محبوبه والیانی

۱۳۹۲

۵

بررسی ارتباط کودک آزاری با شیوه های نقاشی کودکان پیش دبستانی ناحیه ۳ شهر اصفهان سال۱۳۹۲

طیبه مهرابی

۱۳۹۲

۶

بررسی مقایسه ای نگرش ماماهای بیمارستان دولتی و خصوصی نسبت به موانع زایمان طبیعی

معصومه پیرهادی

۱۳۹۲

۷

بررسی سبک زندگی مردم شهر اصفهان نسبت به پیشگیری از بیماری های قلبی –عروقی

لیلا مردانیان

۱۳۹۲

۸

بررسی ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی و سلامت روان سالمندان مراجعه کننده عضو کانون بازنشستگان کشوری اصفهان در سال ۱۳۹۳

ماهرخ کشوری

۱۳۹۳

۹

بررسی میزان رضایت مندی بیماران از مراقبت های پرستاری پس از انجام عمل آنژیو پلاستی کرونری در بخش های قلبی بیمارستان شهید چمران در سال ۱۳۹۳

رضا کشاورز

۱۳۹۳

۱۰

بررسی تأثیر تمرین با توپ زایمانی بر خود کارآمدی و درد در فاز فعال و مرحله دوم زایمانی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۳

شهناز کهن

۱۳۹۳

۱۱

بررسی مهارت های تفکر انتقادی اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۳

مرضیه حسن پور

۱۳۹۳

۱۲

بررسی تأثیر برنامه مراقبتی بر اساس مدل پرستاری "روی"بر میزان سازگاری نوجوانان مبتلا به شکاف لب وکام مراجعه کننده به تیم درمان شکاف لب وکام دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان سال ۱۳۹۳

مریم معروفی

۱۳۹۳

۱۳

بررسی ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در افراد بالای ۳۰ سال شهر اصفهان در سال

۹۴-۱۳۹۳

ماهرخ کشوری

۱۳۹۳

۱۴

بررسی علل مرتبط با کمردرد در پرستاران شاغل در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمیه مختاری

۱۳۹۳

۱۵

بررسی تاثیر پروتکل باندل بر میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتوردر خشهای مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

حجت الله مقصودی

۱۳۹۳

۱۶

فرآیند کسب هویت حرفه ای دانشجویان مرد پرستاری: یک مطالعه گرند تئوری

علی ضرغام

۱۳۹۳

۱۷

بررسی وضعیت اجرای مراقبتهای تنفسی در بخش های ویژه بیمارستان منتخب

احمدرضا یزدان نیک

۱۳۹۳

۱۸

بررسی تجارب بیماران سرطانی تحت درمان؛ از فرایند درمان های سرپایی

مهسا شکور

۱۳۹۳

۱۹

بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش تریاژ ESIبا روش الکترونیک و کارگاه آموزشی بر میزان آگاهی و رضایت پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان آیت اله کاشانی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴

احمدرضا یزدان نیک

۱۳۹۴

۲۰

اثربخشی اصول شش گانهتندرستی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی پرستاران مبتلا به افسردگی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علومپزشکی اصفهان سال ۱۳۹۴

زهرا قضاوی

۱۳۹۴

۲۱

بررسی ارتباط سلامت معنوی با حمایت درک شده ر بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مرکز درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۴

فاطمه نظری

۱۳۹۴

۲۲

بررسی وضعیت ارائه مراقبت در منزل و تدوین راه های ارتقاء آن بر اساس نیاز بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنها

علی ضرغام

۱۳۹۴

۲۳

تجربه زنده مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس از خستگی

فاطمه نظری

۱۳۹۴

۲۴

تاثیر آموزش برنامه کنترل عفونت بیمارستانی در رابطه با عملکرد، آگاهی و نگرش پرسنل شاغل در بخش های مراقبت ویژه قلب باز بیمارستان چمران سال ۱۳۹۴

زهرا مرادی

۱۳۹۴

۲۵

طراحی و ساخت نرم افزارهای فرآیند پرستاری برای نصب بر روی سیستم HISو تلفن همراه

پروانه اباذری

۱۳۹۴

۲۶

بررسی ارتباط عوامل مستعدکننده با شدت زخم بیماران پای دیابتی مراجعه کننده به مراکز خصوصی و دولتی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴

مهین معینی

۱۳۹۴

۲۷

تحلیل روایت چگونگی ابتلا به اعتیاد در بین زنان ( یک مطالعه کیفی)

زهرا برومند

۱۳۹۴

۲۸

بررسی ارتباط نگرش معنوی با کیفیت زندگی بیماران استومی مراجعه کننده به مراکز دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴

سمیرا عباسی

۱۳۹۴

۲۹

بررسی ارتباط سوء تغذیه با شیوع زخم در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حجت الله یوسفی

۱۳۹۴

۳۰

مقایسه دو ابزار برادن و واترلو در پیش بینی میزان بروز زخم بشته در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حجت الله یوسفی

۱۳۹۴

۳۱

مقایسه تاثیر دو روش آموزش درون بخشی و تور آشناسازی با فرآیند عمل جراحی بر سطح اضطراب و رضایتمندی بیماران کاندید عمل جراحی قلب یاز مراجعه کننده به مرکز قلب شهید دکتر چمران

محمد اکبری

۱۳۹۴

۳۲

بررسی میزان بروز و عوامل موثر بر ترومبوز وریدهای عمقی اندام تحتانی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا (س) در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۰

نصرالله علیمحمدی

۱۳۹۵

۳۳

بررسی تاثیر آموزش روان گروهی بر اضطراب و استرس مراقبین مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مراکز مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

نصرالله علی محمدی

۱۳۹۵

۳۴

تاثیر یک برنامه تله نرسینگ بر کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری های عروق کرونری بستری در بخش های قلب بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال ۱۳۹۵

صبا برومند

۱۳۹۵

۳۵

بررسی رابطه محیط شغلی با فرسودگی و استیاق به کار پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

بی بی مالکی

۱۳۹۵

۳۶

بررسی ارتباط بین وضعیت ازدواج و باروری با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در بیمارستان سید الشهدا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۵

محسن شهریاری

۱۳۹۵

۳۷

بررسی میزان ماندگاری پرستاران در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان در سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴

مرضیه عادل مهربان

۱۳۹۵

۳۸

بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سبک های مقابله ای در نوجوانان مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء گروه سالم شهر اصفهان سال ۱۳۹۴

صدیقه طلاکوب

۱۳۹۵

۳۹

تدوین راهنمای باینی تسکین درد ناشی از رویه های شایع پرستاری در کودکان بستری

مریم معروفی

۱۳۹۵

۴۰

بررسی تأثیر یک برنامه آموزشی اصلاح سبک زندگی بر میزان استرس، اضطراب، افسردگی و حمایت خانواده مبتلایان به پرفشاری خون تحت آنژیوپلاستی مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران در سال ۱۳۹۵

فهیمه جعفری

۱۳۹۵

۴۱

بررسی بار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی افراد تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به مراکز دیالیز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۵

صدیقه فرضی

۱۳۹۵

۴۲

بررسی تأثیر ژل مرطوب کننده دهانی حاوی آلوئه را و اسانس نعنا بر خشکی و تشکیل پلاک مخاطی در بیماران بستری در بخش ویژه بیمارستان امین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر احمدرضا یزدان نیک

۱۳۹۵

۴۳

ارتباط سطح سلامت با سبک زندگی، کیفیت زندگی و میزان استرس، اضطراب و افسردگی مبتلایان به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۵

فهیمه جعفری

۱۳۹۵

۴۴

بررسی تأثیر یک مراقبت پیگیری آموزشی بر دانش، نگرش و عملکرد بیماران قلبی عروقی تحت درمان با آنتی کواگولانت خوراکی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۹۶-۱۳۹۵

فهیمه جعفری

۱۳۹۵

۴۵

بررسی معنویت و ارتباط آن با عزت نفس و حس انسجام در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به درمانگاه ام اس وابسته به بیمارستان آیت اله کاشانی شهر اصفهان

شهلا محمدی ریزی

۱۳۹۶

۴۶

تبیین فرایند ثبات در نوزادان و ارائه نظریه: یک مطالعه گرندد تئوری

دکتر محبوبه نم نباتی

۱۳۹۶

۴۷

تجارب دانشجویان پرستاری در مورد مراقبت از بیماران دچار ضایعه تروماتیک تخاعی

لادن ناصح

۱۳۹۶