previous pauseresume next

    

طرح های در حال اجرا

طرح های پژوهشی  در دست اجرا مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی

 

 

ردیف

عنوان

نام و نام خانوادگی مجری

سال

۱

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی مدیران پرستاری مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوسن بهرامی

۱۳۹۱

۲

بررسی مقایسه ای دو شیوه پرپ ناحیه جراحی با بتادین و کلرهگزیدین بر میزان شمارش میکروبی در جراحی دست در بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان

مهتاب آقاکریمی

۱۳۹۲

۳

بررسی تأثیر برنامه امید درمانی گروهی بر وضعیت خلق و ناامیدی افراد مبتلا به دیابت مراجعه کننده به درمانگاه شهید اصغر شعبانی شهر اصفهان در سال ۹۱-۹۲

زهرا قضاوی

۱۳۹۲

۴

بررسی تأثیر روان درمانی معنوی بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان سید شهداء اصفهان

محسن شهریاری

۱۳۹۲

۵

بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر شدت درد بعد از آمپوتاسیون اندام تحتانی

مهدی مولوی

۱۳۹۲

۶

بررسی تأثیر روان درمانی معنوی به شیوه گروهی بر ادراک درد و تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا (ع) و بیمارستان سیدالشهداء (ع) در سال ۱۳۹۲

محسن شهریاری

۱۳۹۲

۷

بررسی موانع غربالگری سرطان پستان از دیدگاه زنان ساکن استان اصفهان

فریبا طالقانی

۱۳۹۲

۸

بررسی میزان اثربخشی استفاده از صمغ عربی در درمان و پیشگیری ضایعات پوستی اطراف دهانه استومی در مقایسه با داروی زینک  اکساید در بیماران مراجعهکننده به مرکز پزشکی الزهراء در سال ۹۲-۱۳۹۱

افسانه پیرنیا

۱۳۹۲

۹

بررسی میزان تفکر انتقادی در کارکنان مامایی شاغل در بلوک زایمان مرکز آموزشی درمانی امین

فرزانه میرزایی

۱۳۹۲

۱۰

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش پرستار مراقبت تسکینی

فریبا طالقانی

۱۳۹۲

۱۱

بررسی تأثیر برنامه آموزش شادکامی بر عملکرد، استرس و شادکامی مادران کودکان مبتلا به شکاف لب و کام مراجعه کننده به تیم درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۲

زهره قضاوی

۱۳۹۲

۱۲

بررسی ارتباط داروهای مصرفی حین زایمان بر چگونگی تغذیه با شیر مادر در ۲  ساعت اول پس از تولد نوزادان متولد شده در بیمارستان الزهرا اصفهان سال ۱۳۹۲

مهری عبداللهی

۱۳۹۲

۱۳

بررسی میزان رعایت بهداشت روانی بیمار در اتاق عمل های بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

لیلا اکبری

۱۳۹۲

۱۴

تبیین عوامل تأثیر گذار بر اثربخشی محیط آموزش بالینی

پروانه اباذری

۱۳۹۲

۱۵

بررسی آگاهی و نگرش جنسی دختران در شرف ازدواج  مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج گل یاس

مرجان بیگی

۱۳۹۲

۱۶

بررسی تجارب پدران از بستری شدن نوزاد نارس شان در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان

سهیلا جعفری

۱۳۹۲

۱۷

بررسی تأثیر مداخله آموزش احیای قلبی-ریوی از طریق فیلم ویدئویی و ایفای نقش بر دانش و عملکرد دانش آموزان دبیرستان های اصفهان سال ۱۳۹۲

مریم معروفی

۱۳۹۲

۱۸

اداره درد کودکان بعد از عمل جراحی: یک مطالعه اقدام پژوهشی مشارکتی

محبوبه نم نباتی

۱۳۹۲

۱۹

بررسی تأثیر مراقبت های پس از زایمان در منزل بر پیامد دوره پس از زایمان

پروین بهادران

۱۳۹۲

۲۰

بررسی میزان رعایت احتیاطات استانداردپرسنل بیمارستانی درهنگام کتتر های داخل وریدی

لیلا اکبری

۱۳۹۲

۲۱

بررسی تأثیر اوریکولوتراپی بر درد و برخی ویژگی های زایمان و پیامد آن در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهر اصفهان سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲

محبوبه والیانی

۱۳۹۲

۲۲

بررسی تجارب مراقبان خانوادگی در مورد مراقبت از بیماران بدحال مزمن

لیلا مردانیان

۱۳۹۲

۲۳

بررسی تأثیر مداخلات ارتقادهنده امید مبتنی بر آموزه های دینی بر میزان امید بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و درمانگاه های آن در سال ۱۳۹۲

مهین معینی

۱۳۹۲

۲۴

بررسی ارتباط کودک آزاری با شیوه های نقاشی کودکان پیش دبستانی ناحیه ۳ شهر اصفهان سال۱۳۹۲

طیبه مهرابی

۱۳۹۲

۲۵

بررسی تأثیر برنامه مراقبتی بر اساس مدل پرستاری (روی) بر میزان سازگاری نوجوانان مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک آسم وآلرژی شهر اصفهان سال۱۳۹۳

نصرالله علیمحمدی

۱۳۹۲

۲۶

بررسیتأثیر آموزش شمارش حرکات جنینی بر دلبستگی مادر –جنین در مادران نخست باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان درسال ۹۲

کبری صالحی

۱۳۹۲

۲۷

بررسی مقایسه ای نگرش ماماهای بیمارستان دولتی و خصوصی نسبت به موانع زایمان طبیعی

معصومه پیرهادی

۱۳۹۲

۲۸

تبیین عوامل موثر بر پیروی جوانان از سبک زندگی سالم

فاطمه محمدی

۱۳۹۲

۲۹

بررسی سبک زندگی مردم شهر اصفهان نسبت به پیشگیری از بیماری های قلبی –عروقی

لیلا مردانیان

۱۳۹۲

۳۰

بررسی ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی و سلامت روان سالمندان مراجعه کننده عضو کانون بازنشستگان کشوری اصفهان در سال ۱۳۹۳

ماهرخ کشوری

۱۳۹۳

۳۱

بررسی میزان رضایت مندی بیماران از مراقبت های پرستاری پس از انجام عمل آنژیو پلاستی کرونری در بخش های قلبی بیمارستان شهید چمران در سال ۱۳۹۳

رضا کشاورز

۱۳۹۳

۳۲

بررسی تاثیر یک برنامه آموزش به بیمار بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری و رضایتمندی بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان های منتخب شهر اصفهان

شهناز کیفی

۱۳۹۳

۳۳

بررسی تأثیر تمرین با توپ زایمانی بر خود کارآمدی و درد در فاز فعال و مرحله دوم زایمانی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۳

شهناز کهن

۱۳۹۳

۳۴

بررسی ارتباط خودکارآمدی با سبک زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به درمانگاه های قلب بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۳

سیما بابایی

۱۳۹۳

۳۵

بررسی مهارت های تفکر انتقادی اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۳

مرضیه حسن پور

۱۳۹۳

۳۶

بررسی تأثیر برنامه مراقبتی بر اساس مدل پرستاری "روی"بر میزان سازگاری نوجوانان مبتلا به شکاف لب وکام مراجعه کننده به تیم درمان شکاف لب وکام دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان سال ۱۳۹۳

مریم معروفی

۱۳۹۳

۳۷

بررسی ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در افراد بالای ۳۰ سال شهر اصفهان در سال

۹۴-۱۳۹۳

ماهرخ کشوری

۱۳۹۳

۳۸

ارتباط کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی با سرمایه های روانشناختی وادراک بیماری در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس

سعیده رهنما

۱۳۹۳

۳۹

بررسی علل مرتبط با کمردرد در پرستاران شاغل در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمیه مختاری

۱۳۹۳

۴۰

بررسی مقایسه ای تاثیر ساکشن لوله تراشه به روش روتین و روش با حداقل تهاجم بر روی شدت درد ناشی از ساکشن، پاکسازی راه هوایی، ترومای راه هوایی و شاخص های فیزیولوژیک در بیمارن بستری در بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال ۱۳۹۳

مهدی شملی

۱۳۹۳

۴۱

بررسی تاثیر پروتکل باندل بر میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتوردر خشهای مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

حجت الله مقصودی

۱۳۹۳

۴۲

فرآیند کسب هویت حرفه ای دانشجویان مرد پرستاری: یک مطالعه گرند تئوری

علی ضرغام

۱۳۹۳

۴۳

بررسی وضعیت اجرای مراقبتهای تنفسی در بخش های ویژه بیمارستان منتخب

احمدرضا یزدان نیک

۱۳۹۳

۴۴

بررسی تجارب بیماران سرطانی تحت درمان؛ از فرایند درمان های سرپایی

مهسا شکور

۱۳۹۳

۴۵

بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش تریاژ ESIبا روش الکترونیک و کارگاه آموزشی بر میزان آگاهی و رضایت پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان آیت اله کاشانی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴

احمدرضا یزدان نیک

۱۳۹۴

۴۶

اثربخشی اصول شش گانهتندرستی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی پرستاران مبتلا به افسردگی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علومپزشکی اصفهان سال ۱۳۹۴

زهرا قضاوی

۱۳۹۴

۴۷

بررسی ارتباط سلامت معنوی با حمایت درک شده ر بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مرکز درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۴

فاطمه نظری

۱۳۹۴

۴۸

بررسی وضعیت ارائه مراقبت در منزل و تدوین راه های ارتقاء آن بر اساس نیاز بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنها

علی ضرغام

۱۳۹۴

۴۹

تجربه زنده مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس از خستگی

فاطمه نظری

۱۳۹۴

۵۰

تاثیر آموزش برنامه کنترل عفونت بیمارستانی در رابطه با عملکرد، آگاهی و نگرش پرسنل شاغل در بخش های مراقبت ویژه قلب باز بیمارستان چمران سال ۱۳۹۴

زهرا مرادی

۱۳۹۴

۵۱

طراحی و ساخت نرم افزارهای فرآیند پرستاری برای نصب بر روی سیستم HISو تلفن همراه

پروانه اباذری

۱۳۹۴

۵۲

بررسی ارتباط عوامل مستعدکننده با شدت زخم بیماران پای دیابتی مراجعه کننده به مراکز خصوصی و دولتی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴

مهین معینی

۱۳۹۴

۵۳

تحلیل روایت چگونگی ابتلا به اعتیاد در بین زنان ( یک مطالعه کیفی)

زهرا برومند

۱۳۹۴

۵۴

بررسی ارتباط نگرش معنوی با کیفیت زندگی بیماران استومی مراجعه کننده به مراکز دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴

سمیرا عباسی

۱۳۹۴

۵۵

بررسی ارتباط سوء تغذیه با شیوع زخم در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حجت الله یوسفی

۱۳۹۴

۵۶

مقایسه دو ابزار برادن و واترلو در پیش بینی میزان بروز زخم بشته در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حجت الله یوسفی

۱۳۹۴

۵۷

مقایسه تاثیر دو روش آموزش درون بخشی و تور آشناسازی با فرآیند عمل جراحی بر سطح اضطراب و رضایتمندی بیماران کاندید عمل جراحی قلب یاز مراجعه کننده به مرکز قلب شهید دکتر چمران

محمد اکبری

۱۳۹۴

۵۸

چالش های مراقبت در منزل از نوزاد یک مطالعه تحلیل محتوی

محبوبه نم نباتی

۱۳۹۴

۵۹

بررسی میزان بروز و عوامل موثر بر ترومبوز وریدهای عمقی اندام تحتانی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا (س) در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۰

نصرالله علیمحمدی

۱۳۹۵

۶۰

چالش های آموزش بالنی پرستاری و راهکارهای بهبود آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی

صدیقه فرضی

۱۳۹۵

۶۱

بررسی تاثیر آموزش روان گروهی بر اضطراب و استرس مراقبین مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مراکز مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

نصرالله علی محمدی

۱۳۹۵

۶۲

بررسی ارتباط سلامت معنوی و خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی در سالمندان بستری در بیمارستان الزهرا شهر اصفهان سال ۱۳۹۵

راضیه مولوی

۱۳۹۵

۶۳

تاثیر یک برنامه تله نرسینگ بر کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری های عروق کرونری بستری در بخش های قلب بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال ۱۳۹۵

صبا برومند

۱۳۹۵

۶۴

بررسی رابطه محیط شغلی با فرسودگی و استیاق به کار پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

بیبی مالکی

۱۳۹۵

۶۵

بررسی ارتباط بین وضعیت ازدواج و باروری با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در بیمارستان سید الشهدا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۵

محسن شهریاری

۱۳۹۵

۶۶

بررسی میزان ماندگاری پرستاران در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان در سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴

مرضیه عادل مهربان

۱۳۹۵