previous pauseresume next

    

چشم انداز

 

 

 

فلسفه،ارزش‌ها و باورها:

 

ما بر آن باوریم که محوریت کار پرستاری و مامایی بر انسان، یعنی موجود همه‌جانبه استوار است .انسان ارزشمندترین موجودی است که تأمین سلامت او در اولویت نظام سلامت کشور بوده و دستیابی به بهترین، کارآمدترین و ایمن‌ترین خدمات سلامت، بدون انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی میسر نخواهد بود.

ما به تفکر تیمی و مشارکت و همکاری بین رشته­ای در اجرای تحقیقات معتقد بوده و به مشتریان خود که مردم، سازمان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی می­باشند معتقد و متعهد می‌باشیم.

ما باور داریم برای شناسایی و حل مشکلات و چالش‌های موجود حرفه­ای نیاز به انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي است که در نهایت منجر به توسعه دانش پرستاري و مامایی مي­شود.

ما بر این باوریم که اعضاي مركز تحقيقات موظفند علاوه بر انجام تحقیق با انتشار نتایج در نشريات معتبر علمی پژوهشی و شرکت در همایش‌های داخلی وبین‌المللی دست‌آوردهای علمي تحقیقی پژوهشگران پرستاری و مامایی را به کشور و دنیا عرضه نمايند.

ما بر این باوریم که مشارکت در انجام تحقیقات بین رشته‌ای  با سایر جوامع علمي داخلي و خارجي ارزشمند است و اين نوع مشارکت منجر به تبادل، توسعه و گسترش دانش حرفه اي مي­شود.

از آنجا كه در تحقيقاتپرستاري و مامایی،جمع‌آوری و تولید داده­ ها اغلب مبتنی بر نمونه­ هاي انساني است، ماهمواره اخلاق پژوهش و رعايت حقوق شركت­ كنندگان را سرلوحه كار خويش قرار مي­دهيم.

 

چشم‌انداز:

ایجاد یک مرکز تحقیقاتی پویا، پیشرو و نوآور با انجام پژوهش­هاي بنيادي و كاربردي در مراقبت­های پرستاری و مامایی و تربیت محقق کارآمد به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و شناخته شدن در سطح ملی و بین المللی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی معتبر